Zlepšení informačních systémů cyklostezky sv. Zdislavy a její propagace v polské části ERN r.č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000144
Udoskonalenie systemów inform. Ścieżki rowerowej im. św. Zdzisławy i jej promocja w pol. części ERN
Suche durch GPS        ?
Legende anzeigen Legende ausblenden
 Burg     Naturerbe     Überlappen symbole (klicken)

Burg und Schloss Grabštejn (Grafenstein)

 
Orte zu besuchen

Grabštejn (Grafenstein), früher auch Olsytz, Wlsitz oder Grafenstein genannt, ist ursprünglich eine gotische Burg aus dem 13.  Jh., die im 16. Jh. in ein Renaissanceschloss umgebaut wurde.

http://www.hrad-grabstejn.cz/
Burg und Schloss Grabštejn (Grafenstein)

Grabštejn (Grafenstein), früher auch Olsytz, Wlsitz oder Grafenstein genannt, ist ursprünglich eine gotische Burg aus dem 13.  Jh., die im 16. Jh. in ein Renaissanceschloss umgebaut wurde.

Chodba u věže

Zde prezentovaná kolekce žitavské keramiky, někdy označované jako žitavská fajáns,  je jednou z největších  kolekcí tohoto unikátního druhu keramiky na světě. Technologii výroby této keramiky přinesly na Žitavsko náboženští exulanti  po Bílé hoře původem z jihovýchodní Moravy. Atmosféru lovecké chodby dokresluje několik pušek ve stojanu a náznaková instalace trofejí a paroží.

Grabštejnská sklepení

Grabštejnská sklepení jsou velmi stará, není vyloučeno, že jejich vznik mohl spadat do
doby po výstavbě nejstaršího nám známého paláce na Grabštejně, tedy do 13. století.
Průchodem v původní hradbě vstoupíme do 1. podzemního podlaží.
Vstupní sklep, ze kterého jsou přístupné ostatní sklepní prostory, vznikl až v 16. století při velké renesanční přestavbě hradu jako vestavba mezi starší zdivo obvodové hradby a starého paláce.
Výstava zpracování drahých kamenů Grabštejn
Výstava, kterou právě vidíte, pojednává o zpracování drahých kamenů a prezentuje, jak tradiční suroviny, tak ukázku nástrojů používaných k jejich zpracování v minulých stoletích. (DT)Ve vitrínách jsou ukázky nejrůznějších drahých kamenů.
V zadní části sklepa je vidět, jak naši předkové stavěli klenby. Nejprve zhotovili bednění ze širokých prken. Bednění bylo podpíráno dřevěnými podpěrami. Na líci čelní zdi je patrné, jak staří mistři dovedně šetřili dřevem. Začátek bednění byl opřen o lícní stranu čelní zdi.  

V další sklepní místnosti, je vidět původní vstup do nejstarších sklepení. Dnes je tento vstup přestavěn na malý sklípek, který sloužil pravděpodobně pro ukládání sudů s vínem či pivem.  Ač bychom od zaklenutí portálku postaveného v gotice očekávali, že bude mít lomený lomený oblouk, nebylo to vždy pravidlem. (DT1). Na čelní stěně při vstupu je dobře patrné, že původní hrad byl opravdu vystavěn na skále, jak zmiňuje např. Bohuslav Balbín. Na skálu navazuje základové zdivo, které nemá rovnou líc. Je tomu tak proto, že sklepní prostory tu tenkrát nebyly. Dávní stavebníci zde pouze vykopali základ až na skálu. Pod úrovní terénu pak kladli hrubý, neopracovaný kámen do základového výkopu a prolévali ho maltou. Teprve od úrovně terénu výše, již bylo zdivo z estetických důvodů v líci zděno z lomového kamene. Přechod obou způsobů stavby nám odhaluje původní výši podlahy uvnitř starého paláce, který je nyní nad námi.  Profilované kamenné prvky složené v tomto sklepním prostoru, pocházejí buď z archeologických nálezů, anebo pocházejí přímo ze stavby.  
         
Zaklenuté schodiště do starších tesaných sklepů o patro níže vzniklo teprve dodatečně   v době kdy byly sklepy upraveny pro ukládání potravin. Pro snadnější transport sudů s pivem a vínem jsou proto i schodišťové stupně ze dřeva.Druhé podzemní podlaží je vytesáno do skalního podloží a je starší, n ...

Hradní kaple

Hradní kaple je zasvěcena sv. Barboře, patronce horníků, ochránkyni před náhlou smrtí.  První  připomínka kaple je  již k roku 1393.  V 16. století  ji nechal znovu vystavět Jiří Mehl ze Střelic. Z původní kaple tak pochází pouze oltář a také plastika patronky,  dnes nahrazená kopií za ztracený originál.  Kaple je vyzdobena jedinečnými, pozdně renesančními malbami, jejichž autor je zatím neznámý.   Hlavním motivem maleb na stropě je novozákonní velikonoční cyklus umučení Páně. Cyklus začíná vjezdem  Ježíše Krista do Jeruzaléma, pokračuje Poslední večeří,  výjevem Krista modlícího  se na hoře Olivetské a dalšími za sebou následujícími výjevy.


 • Kalender
  <September 2019>
  MoDiMiDoFrSaSo
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • Umfrage
  Welche Greenway reisen Sie dieses Jahr? Welche Greenway reisen Sie dieses Jahr?
 • Cyklostezka Sv. Zdislavy zspo   
  Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou   
  IČO 72559616
  MÚ, Nám. Míru 22
  Jablonné v Podještědí, 471 25