Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

komentáře

Off
 
 Off

11. Pokoj hraběnky Josefíny Clam-Gallasové

Nyní jsme vstoupili do místnosti, která je zařízena jako pokoj hraběnky Josefíny Clam-Gallasové. Její podobiznu máme na grafickém listu mezi okny, na druhé straně nad pohovkou je portrét jejího muže Kristiána Kryštofa Clam-Gallase. Josefína měla velmi blízko k hudbě, zpívala a také hrála na několik hudebních nástrojů.  Josefína se také ještě za svobodna, v roce 1796 v  Praze setkala s významným hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem. Hrabě Clary, otec Josefíny při setkání se skladatelem vyjádřil přání, zda by se Beethoven mohl stát učitelem hudby jeho tehdy devatenáctileté dcery Josefíny. Beethoven nejprve odmítnul, ale když se s Josefínou osobně setkal, mladá dívka ho okouzlila,  a on nakonec souhlasil. Josefínu nejen učil hudbu, ale také  jí věnoval několik svých skladeb. (WoO 43 a 44a). Nakonec se do ní beznadějně zamiloval, bez ohledu na to, že Josefína již byla zasnoubena s hrabětem Kristiánem Kryštofem Clam-Gallasem. Beethoven byl odmítnut a duševně  raněný opustil Prahu.  Při jeho příští návštěvě Prahy již byla  Josefína provdána za Kristiána Kryštof .K. C-G, (nejvyššího maršálka českého království, podporovatele průmyslu a umění v Čechách a předsedu Společnosti vlasteneckých přátel umění.

Comments are closed.