Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

komentáře

Off
 
 Off

Historie knihovny

      První písemná zpráva o vzniku české veřejné knihovny v Jablonném pochází z roku 1921, kdy byla založena Českou osvětovou besedou v Německém Jablonném a kterou navštěvovalo 69 osob.

O dva roky později, dne 14. října 1923, byla v pivovarské restauraci pod zámkem Lemberk založena tělovýchovná jednota Sokol, která záhy také začala provozovat tzv. Tyršovu veřejnou knihovnu. Tato knihovna měla v lednu roku 1928 ve svém fondu 198 knih. Po výstavbě české obecné školy v roce 1930 byly dosavadní dvě knihovny spojeny v jednu knihovnu.

V roce 1939 byla česká knihovna uzavřena a znovu zpřístupněna byla teprve 1. února 1946 panem učitelem Josefem Zachařem pod názvem Obecní knihovna. V této době se v ní nacházelo 1200 knih.

V roce 1948 se knihovny ujal učitel pan Josef Hejlek a vedl ji s úspěchem celých 18 let, až do roku 1966. Za knihovnictví pana Hejlka musela několikrát knihovna změnit své působiště, až byla nakonec v roce 1958 umístěna do domu na Náměstí Míru, kde zůstala až do podzimu roku 1991. Nástupcem pana Josefa Hejlka byl od roku 1967 mladý knihovník pan Štěpánek, ale již od roku 1968 byla v knihovně vedena paní Jaroslava Patočková.

V roce 1975 byla knihovna „povýšena“ na profesionální městskou knihovnu spravovanou Okresní knihovnou v České Lípě. V knihovně začali pracovat dva zaměstnanci – vedoucí knihovny pan Stanislav Patočka a knihovnice paní Jiřina Horčíková. V lednu 1989 ukončili oba knihovníci svoji dlouholetou činnost a knihovny se na plný úvazek ujala paní učitelka Marie Mrázková (dnes Bekrová). Ta nepůsobila jako vedoucí knihovny v Jablonném příliš dlouho, neboť po listopadu 1989 odešla pracovat na Městský úřad. Okresní knihovna v České Lípě musela narychlo hledat její nástupkyni a teprve v srpnu 1990 nastoupila na místo vedoucí městské knihovny v Jablonném odborně kvalifikovaná, zkušená knihovnice paní Alena Kvapilová.

Po dlouholetém úsilí o lepší prostory se pro městskou knihovnu podařilo získat budovu zrušené mateřské školky v Máchově ulici, kam byla 1. října 1991 knihovna přestěhována. K dispozici měla nová knihovna pět místností, byly zakoupeny nové regály a nábytek. V této době měla knihovna dětské oddělení, oddělení beletrie pro dospělé a naučné oddělení.

V roce 1996 byl do knihovny zakoupen první počítač a všechny knihy (17 000 svazků) byly zpětně katalogizovány a vkládány do počítače. V dalších letech byly zpracovány projekty na automatizaci knihovny a za finanční spoluúčasti MK ČR a města Jablonného v Podještědí byly zakoupeny další tři počítače, které sloužily zejména čtenářům a návštěvníkům knihovny. V roce 1999 byl do knihovny zaveden internet a v roce 2001 byl spuštěn knihovní systém pro výpůjční protokol a knihovna se tak stala plně automatizovaná. V roce 2005 knihovna získala zdarma další, již pátý, počítač včetně internetového spojení. Od roku 2010 má knihovna vlastní internetové stránky. Začátkem roku 2006 odešla paní Alena Kvapilová do důchodu a na její místo nastoupila slečna Nikola Havelková. Její nástupkyní se v červenci roku 2008 stala paní Dana Zpěváková, která knihovnu spravuje doposud.

(Informace o historii knihovny zpracovala kastelánka zámku Lemberk Mgr. Renata Černá)

V květnu 2011 se knihovna přestěhovala z Máchovy ulice na Náměstí Míru 23.
Prvního června  2011 byla knihovna společně s informačním centrem, které od tohoto data sdílí
s knihovnou společný prostor, otevřena.

Navštivte stránky Mestské knihovny v Jablonném v Podještědí zde…..

Comments are closed.