Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

Jablonné v Podještědí


Navštívíte místa

Basilika minor des hl. Laurenzius und der hl. Zdislava mit einem dominikanischen Kloster, Schloss Nový Falkenburk (Neu Faklenburg), Schloss Lemberk (Lämberg), Zdislava-Quelle.
Jedes Objekt hat seine eigene Audiospur, die Sie im Führer herunterladen können.

 

Jedno z nejstarších měst na severu Čech si přes svůj mnohdy spletitý vývoj uchovalo funkci kulturního a společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.

Město vstoupilo poprvé do české historie rokem 1249, kdy se na darovací listině objevuje jméno Havla z Lemberka. Jeho manželka sv. Zdislava, obětavá pečovatelka o chudé nemocné, zanechala po sobě stopu nejen v našich srdcích, ale i v místech, které můžeme v Jablonném a v okolí navštívit.

Jablonné vděčilo za svůj rozkvět výhodné poloze na obchodní stezce z Prahy do Lužice a dokonce se zde do roku 1300 razily mince. Karel IV., který navštívil město r. 1369, zdůraznil význam tohoto celního místa ustanovením používat výhradně této cesty směrem do Lužice.

Město střídalo své majitele, nejdéle však (až do roku 1706) bylo v majetku rodu Berků z Dubé, kteří obohatili Jablonné mnoha stavbami (špitální kostel sv. Volfganga, zámek Nový Falkenburk, pivovar, morový sloup na náměstí, v roce 1596 byla zřízena škola). Poslední majitel panství z rodu Berků významně finančně podpořil stavbu klášterního chrámu sv. Vavřince.

Třicetiletá válka ochudila město o mnohé cennosti, které byly odvlečeny zejména do Švédska. Nejničivěji bylo však Jablonné postiženo v roce 1788, kdy po obrovském požáru zůstalo jen 10 domů. Obnovu města po požáru narušovaly průchody vojsk za napoleonovských válek – Prusů, Rusů, Francouzů, Poláků a Rakušanů.

Za 1. světové války byl na okraji města vybudován zajatecký tábor, kterým prošlo na 14.000 zajatců, převážně vojáků ruské armády. Po konci 2. světové války se zcela změnilo národnostní složení obyvatel města. Počátkem padesátých let nastaly i velké změny v hospodářské sféře a tradiční textilní továrny byly zrušeny. Jejich místo zaujal sklářský podnik Preciosa.

Další zlom ve vývoji města znamenal rok 1989. Dochází k útlumu zemědělské výroby, postupně se však začíná rozjíždět cestovní ruch, k čemuž značnou měrou přispělo i otevření turistického přechodu do SRN nedaleko města. Město vedle svých vlastních památek a hradu Lemberk nad známou Zdislavinou studánkou nabízí k rekreaci koupaliště s chatovou osadou a je ideálním východiskem do oblasti Lužických hor.