Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

komentáře

Off
 
 Off

Tlustec (591 m) je výrazná pravidelně utvářená čedičová kupa asi 4,5 km jižně od Jablonného v Podještědí a 2 km východně od Brniště. Kopec je významnou krajinnou dominantou, vystupující asi 300 m nad mírně zvlněnou okolní krajinou. V minulosti byl téměř zcela porostlý souvislými lesy, ale v poslední čtvrtině 20. století byla jejich významná část zničena těžbou kamene. Ještě dnes však najdeme dobře zachované a biologicky cenné lesní porosty na severní a východní straně kopce. V dolní části svahů převažují smrčiny s výrazným zastoupením buku nebo břízy a dubu letního. Ve vyšších polohách jsou zejména bučiny s příměsí dalších listnatých stromů. Ve zbytcích lesa na západním svahu je významně zastoupena lípa širolistá a méně častá je lípa srdčitá, rostoucí hlavně severovýchodně od vrcholu. V suťových lesích na jihu a východě je hojný jasan, který se nově rozšířil i na zbytku uměle odlesněné vrcholové plošiny. V menší míře se v bučinách vyskytuje také jilm horský, javor mléč a javor klen.
V podrostu zdejších bučin můžeme najít bažanku vytrvalou, samorostlík klasnatý, kyčelnici devítilistou a cibulkonosnou, dále tu roste například mařinka vonná, ječmenka evropská, věsenka nachová, rozrazil horský, kokořík přeslenitý a mnohokvětý. Z dalších zajímavých druhů se na Tlustci vyskytuje sasanka pryskyřníková, dymnivka bobovitá, árón plamatý, zvonek broskvolistý, konvalinka vonná, svízel Schultesův, břečťan popínavý, lilie zlatohlavá, hlístník hnízdák, vemeník dvoulistý a vraní oko čtyřlisté.
Na západním svahu kopce byly dříve čedičové skály a sutě, poskytující vhodné podmínky teplomilným rostlinám. Rostl tu například skalník celokrajný, jeřáb český nebo vzácná kapradinka skalní. Při rozšiřování lomu byly ale tyto zajímavé biotopy zničeny. Stejný osud postihl i kousek pod vrcholem stojící Havraní skálu, na níž byla upravená Cvikovská vyhlídka s rozhledem do krajiny Českolipska a na Lužické hory. Dnes se pěkný výhled k západu nabízí z odlesněného vrcholu kopce, který je ale v zakázaném pásmu čedičového lomu.

Comments are closed.