Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

komentáře

Off
 
 Off

03. Vstupní hala

Tato prostora byla původně součástí nejstaršího hradního paláce na Grabštejně z konce 13. století. Jeho půdorys můžete tušit podle síly obvodového zdiva u okna. V západním směru palác pokračoval dnes nepřístupnými místnostmi, zatímco otevřená chodba vedle je již pozdější. Palác, stejně jako celý hrad byl v 2. polovině 16. století  přestavěn  v renesanční zámek tehdejším vlastníkem Jiřím Mehlem ze Střelic.  Jiří Mehl ze Střelic byl významnou osobností středoevropských dějin nejen z hlediska politického či národohospodářského, ale i kulturního, což se projevilo ve velkolepé přestavbě hradu Ze vstupní haly jsou po dvouramenném schodišti přístupné obytné pokoje majitelů, pod schodištěm je jeden z vchodů do kaple. Dvouramenné schodiště je nový, resp. z antiky znovu převzatý renesanční prvek, středověk používal schody točité či dřevěné pavlače. Renesanční je též  klenba se svorníkem, tzv. rozetou. Mohutná barokní skříň s tzv. tordovanými sloupky kolem roku 1700 již nepamatuje Jiřího Mehla ani jeho dobu.

Comments are closed.