Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

komentáře

Off
 
 Off

05. Hradní kaple

Hradní kaple je zasvěcena sv. Barboře, patronce horníků, ochránkyni před náhlou smrtí.  První  připomínka kaple je  již k roku 1393.  V 16. století  ji nechal znovu vystavět Jiří Mehl ze Střelic. Z původní kaple tak pochází pouze oltář a také plastika patronky,  dnes nahrazená kopií za ztracený originál.  Kaple je vyzdobena jedinečnými, pozdně renesančními malbami, jejichž autor je zatím neznámý.   Hlavním motivem maleb na stropě je novozákonní velikonoční cyklus umučení Páně. Cyklus začíná vjezdem  Ježíše Krista do Jeruzaléma, pokračuje Poslední večeří,  výjevem Krista modlícího  se na hoře Olivetské a dalšími za sebou následujícími výjevy.

Comments are closed.