Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

komentáře

Off
 
 Off

13. Ložnice Jiřího Mehla ze Střelic

Nyní jsme vstoupili do ložnice Jiřího Mehla ze Střelic. Jiří  Mehl pocházel ze slezské Vratislavi. Za panování (těchto) dvou habsburských císařů – Ferdinanda I. a Maxmiliána II. – se těšil významných funkcí a také s nimi spojených velkých příjmů.  V této době si Mehl  zakoupil panství Grabštejn a hlavní sídlo – středověký hrad – nechal v krátké době (1564 až 1569) přebudovat na moderní renesanční palác. Měl dostatek zkušeností a inspirací z pobytů a cest po Slezsku, Německu, Itálii, Rakousích a Uhrách, aby si dovedl vybrat to nejlepší, co odpovídalo jeho vkusu. Na hradě nechyběla astronomická observatoř a velká knihovna, která ale mohla být uložená i v Praze. Mehl vymáhal velké daně z těžby kovů na svém panství. Sám se ale daně těžby neplatil. Za finanční pohledávku byl donucen císařem zaplatit nuceným prodejem Grabštejna.  (Hrad i s panstvím prodal (v roce 1586) Ferdinandu Hoffmannovi z Grünebühlu). O Jiřím Mehlovi toho ve spojitosti s hradem moc nevíme. Nevíme ani, jak vypadal, snad mu patří tvář šlechtice tomto votivním obrazu Panny Marie s Ježíškem. Obraz patří k nejstarším dochovaným památkám hradu, ale nelze zcela určitě potvrdit, že se opravdu jedná o Jiřího Mehla ze Střelic.

Comments are closed.