Ráj cyklistů v Lužických horách

info@cyklostezkasvatezdislavy.cz

komentáře

Off
 
 Off
kategorie Nový Bor

Hraniční rybník

Romanticky položený lesní rybník leží v údolí mezi Srní horou a Velkým Bukem u silnice z Kytlic na Novou Huť. Je napájen řadou drobných potůčků a vytéká z něj říčka Kamenice. V minulosti se zadržená voda využívala k pohonu hamru na drcení železné rudy a k plavení dříví na pilu v Dolním Falknově. Dnes rybník slouží jako zásobárna pitné vody. Na úpatí Bučiny nad východním břehem rybníka stojí Valdštejnská skála, podle níž se rybník dříve jmenoval Waldsteinteich nebo Waldteich (= Lesní rybník). Teprve po roce 1945 byl přejmenován na Hraniční rybník, protože kolem něj prochází hranice okresů Česká Lípa a Děčín. Ta sleduje podstatně starší hranici panství, vyznačenou místy dodnes dochovanými hraničními kameny.

Comments are closed.